Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt lại tiếp tục “lên sóng” trên mạng xã hộishares