Nghỉ lễ 30/4 ở Đảo Bình Hưng, Cam Ranh là “chỉnh không cần chỉnh”shares