Nói về Đà Lạt thì chẳng bao nhiêu là đủ. Yêu thì mình cứ yêu thôi.shares
error: Content is protected !!